Παθολογικό

 Στο Παθολογικό τμήμα του ιατρείου μας:

  1.  Παρέχουμε πλήρες εμβολιακό πρόγραμμα και αποπαρασιτισμούς
  2.  Διενεργούμε ωτοσκοπήσεις - λαρυγγοσκοπήσεις - οφθαλμοσκοπήσεις
  3.  Αναλαμβάνουμε τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία σε:
  • Παθήσεις του Αναπνευστικού συστήματος
  • Παθήσεις του Ουροποιητικού συστήματος
  • Παθήσεις του Κυκλοφορικού συστήματος
  • Δερματοπάθειες
  • Ενδοκρινοπάθειες