Μικροβιολογικό

Στο Μικροβιολογικό τμήμα πραγματοποιούνται, άμεσα, σε λίγα λεπτά της ώρας:

  1. Γενικές Εξετάσεις αίματος
  2. Βιοχημικές Εξετάσεις                        (έλεγχος νεφρικής-ηπατικής-παγκρεατικής λειτουργίας)
  3. Προεγχειρητικός Έλεγχος
  4. Κοπρανολογικές Εξετάσεις
  5. Ουρολογικές Εξετάσεις
  6. Ορμονολογικές Εξετάσεις
  7. Εξετάσεις Λοιμωδών Νοσημάτων (Λεισμανίαση, Ερλιχίωση, Διροφιλαρίωση κτλ)