Ψηφιακό Ακτινολογικό

Το ιατρείο μας διαθέτει πιστοποιημένο, ειδικά διαμορφωμένο ακτινολογικό χώρο. Αδιαμφισβήτητα, η λήψη ακτινογραφιών (α/α) αποτελεί ένα από τα κυριότερα διαγνωστικά μέσα. Τα αποτελέσματα της ακτινογράφησης είναι άμεσα, δίνοντας μας απαντήσεις σε πληθώρα παθολογικών καταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ακτινογράφης της κοιλίας πραγματοποιείται διευρένηση ύπαρξης σκτινοσκιερών ξένων σωμάτων (κόκκαλα-το συχνότερο ξένο  σώμα στους σκύλους), εγκολεασμού, συλλογή υγρού (πυομήτρα, ασκίτης,κλπ), νεοπλασιών, κ.α.

Ταυτόχρονα, η α/α του θώρακα παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση α) της τραχείας (πχ collapsus) β)των πνευμόνων (νεοπλασίες, πνευμονία, κλπ) και τέλος γ) της καρδιάς (πχ καρδιομεγαλία).

Παράλληλα, όσον αφορά τα ορθοπεδικά προβλήματα, η α/α αποτελεί το βασικότερο μέσο διάγνωσης καταγμάτων , οστεοαρθρίτιδας, δυσπλασίας ισχύου, νεοπλασιών, εξαρθρημάτων,κ.α.

 **προδιάθεση εμφάνισης δυσπλασίας ισχύου παρουσίαζεται στις μεγαλόσωμες φυλές σκύλων και ιδίως σε Γερμανικούς ποιμενικούς, Pitbull, Rottweiller.